NorGPT i norsk UH-sektor

Spenstig lansering av NorGPT under Arendalsuka 17.08.23. Dette er en merkedag for norsk teknologimiljø, norsk utdanning .. og norsk kort og godt.

Foran i løypa ligger det mange års arbeid med å utvikle faginnhold i skrift, tale, video og programmer. Det er behov for å utvikle læringsmiljøer, læreverk og læringsobjekter som dels bruker NorGPT for publisering og dels integrerer NorGPT i organisert utdanning, selvstudier og som referanseverk med fagdidaktiske konsekvenser.

Her er det mange ulike muligheter for FoU-arbeid som kan gå inn i grunnlaget for opprykk i den alternative karrierestigen.