ChatGPT leverer tekst, men ikke statistikk

Generativ KI er en språkgenerator som konstruerer tekster, derunder dataprogrammer, ut fra statistiske teknikker og språkregler over data som er hentet fra Internett. Resultatene er ofte forbløffende gode. Det griper allerede inn i mange jobber og det foregår seriøs etterprøving og forskning.

Illustrasjonen viser  eksamensresultater for automatisk svar fra ChatGPT 3.5 (blått) og forbedringer i ChatGPT 4 (grønt). Versjon 5 er under arbeid og vil trolig gi bedre resultater.

Dette får ulike typer innslag i høyere utdanning. Noen vil være direkte relevante for undervisning, veiledning og for FoU.

ChatGPT er ikke en statistisk database

Generativ KI er ikke et statistikk-program som kan demonstreres ved dette eksempelet der ChatGPT fikk følgende spørsmål

  • Kan du angi hvor mange som har stillinger som førstelektor og dosent i Norge?

Svar:

I Norge er antallet førstelektorer og dosenter avhengig av universiteter, høyskoler og andre institusjoner for høyere utdanning. Ifølge tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) for året 2019, var det totalt 1 775 førstelektorer og 435 dosenter i Norge. Det er verdt å merke seg at antall førstelektorer og dosenter kan variere fra år til år, og mellom ulike institusjoner i Norge.

I realiteten var det 200 dosenter og 990 førstelektorer i Norge i 2022, se Database for statistikk over høyere utdanning her.