Organiske intellektuelle

Antonio Gramsci utviklet begrepet organiske intellektuelle i sine fengselsnotater, kjent som Quaderni del carcere (Fengselsheftene) fra da han satt fengslet av det italienske fascisregimet 1929-35. Gramsci setter begrepet i kontrast til tradisjonelle intellektuelle. De siste var fortsatt oppfattet, og oppfattet seg sjøl, som relativt autonome og uavhengige av den økonomiske infrastrukturen. De var akademikere, lærere Read More …

Master på eksperimentell U

Lærerutdanningen ved OsloMet har arbeidet systematisk med en ny type masteroppgave. Den tas over ett semester (30 studiepoeng) og har klare trekk av det Frascati-manualen definerer som eksperimentelt utviklingsarbeid. Om dette skriver 1. amanuensis og merittert underviser Tuva Bjørkvold i Khrono 23.04.24; I tillegg til den klassiske skriftlige teksten har vi en entreprenøriell masteroppgave, på 30 Read More …

Kvalitet i utviklingsarbeid

Lederen i Forfatterforeningen, Bjørn Vatne, leverer et glimrende forsvar for kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid i Klassekampen 09.04.2024. Med noe justering kan samme perspektiv gjøres gjeldende også for eksperimentelt utviklingsarbeid i høyere utdanning. Det gjelder generelt, og i særlig grad det å kombinere forfatterskap av digitale læreverk med kreativ operativ fagdidaktikk. Her er en oppsummering med Read More …

Ekstern validitet

Ekstern validitet refererer til i hvilken grad resultatene av en studie kan generaliseres eller anvendes utover den spesifikke konteksten studien ble utført i. Kan artikkelens funn brukes på tvers av ulike populasjoner, institusjoner, teknologier og tidsspenn? Har de tyngde og beholder de sin tyngde på tvers av varierte eksterne forhold? Å oppnå høy ekstern validitet Read More …

1.lektorene i sjukepleie

Stortingsmelding 19 (2023-2024) har en omtale av 1.lektorstillingene i sykepleierutdanning: Om få år vil det vere eit stort behov for å rekruttere personar med førstestillings-kompetanse til arbeid ved universitet og høgskular. Stipendiatar innan helsefag er eldre enn stipendiatar på andre fagområde og får kortare tid i arbeidslivet med den nye kompetansen sin. Ved helsefakulteta ved Read More …

Tsunami på vei

Universiteter er i krise i flere land. Det skyldes budsjetter som ikke går opp, sviktende rekruttering av studenter, gradsinflasjon og kunnskapsutfordringer fra Internett og KI. Det blåser fra alle kanter. Forestill deg en strand før tsunamien. Ute på havet samler bølgen kraft, men på sanden soler folk seg fortsatt, lykkelig uvitende. Slik føles det, forteller Read More …

Faglig forfatterskap

Forfatterskap hører til blant mål og midler i den faglige virksomheten. Nettopp derfor fører digitalisering og KI til rystelser i grunnlaget .. Det viktigste er selvsagt å ha noe å melde. Men det skal også gis en form som tilfredsstiller de vitenskapelige sjangerkrav. Det fordrer kjennskap og mengdetrening. For mange studenter er det først bachelor- Read More …