Styret 2024/25

Styret 2024/25 ble valgt ved akklamasjon på online-møte 22.05.24 med denne ansvarsfordelingen:


Hisorikk

Det første styret ble valgt på medlemsmøte 17.03.23 og konstituerte seg 20.03.

<< TILBAKE