NVA: Registrere utviklingsarbeid

Med krav om eksperimentelle utviklingsarbeider for opprykk i dosentstigen, bør vi kunne registrere dem i CRIstin som nå integreres i Norsk vitensarkiv (NAV). Over tid ville det bli en eksempelliste på arbeider, en oversikt over dokumentasjonsformer og bidrag til normsetting. Et typisk utviklingsprosjekt varer 5-10 år før det inngår i normal drift eller avvikles. Det Read More …

Eksperimentelt U: Hva sier KI?

Her ber vi ChatGPT gi eksempler på eksperimentelt utviklingsarbeid i høyere utdanning. (NB: Forutsetter kritisk og “kontrær” lesning.) Du er ekspert på OECD sitt arbeid med yrkesstatistikk generelt og FoU spesielt. Jeg trenger en detaljert forklaring av ”eksperimentelt utviklingsarbeid”. Jeg skal tolke begrepet med tanke på bruk i høyere utdanning uten altfor stor vekt på Read More …

Oppussingprosjekt i land.

Det store oppussingsprosjektet, som Ola Borten Moe kalte det, dras i land av hans statssekretær – nå høyere utannings- og forskningsminister Oddmund Løkensgard Hoel. Khrono 22.05.2024. Det kan tyde på at hovedretningen i de særegne forslagene til nye stillingskriterer for tilsetting og opprykk i de to karrierestigene til professor og dosent også følger hovedtrekkene i Read More …

Tysk fagskole .. og litt norsk

Tyske fagskoler, kjent som Berufsfachschulen, spiller en nøkkelrolle i det tyske utdanningssystemet. De gir yrkesrettet opplæring til studenter som har fullført obligatorisk skolegang. Disse institusjonene er del av et dobbeltsystem og integrerer akademisk læring med praktisk erfaring i arbeidslivet. Struktur: Fagskolene tilbyr kurs som varierer i lengde fra seks måneder til tre år, avhengig av Read More …

Programmatisk om utviklingsarbeid

Det har vært en mangeårig utfordring å tydeliggjøre grunnlaget for dosentstigen. Kritikken går på at kriteriene er for diffuse, at kommisjons-vurderingene derfor blir for tilfeldige, at karriereveien rangeres lavere enn professorstigen og at dosentstigen tallmessig er liten og står i fare for å gå i oppløsning ved naturlig avgang de kommende år. Gjennom 2024/25 og Read More …

Digitale formater

Digitale publiseringsformater har utviklet seg betydelig over de siste tiårene. Det er utviklet mange plattformer som håndterer skrift, bilder, video/audio og interaktivitet. E-tidsskrifter, eller digitale tidsskrifter, tilbyr tradisjonelt tidsskriftinnhold i digital form. Disse kan inkludere akademiske artikler, featureartikler og annet innhold som ofte er supplert med multimediaelementer som video og interaktive grafikker. The Economist (illustrert Read More …

Stabilt utviklingsarbeid

Her er noen overordnede erfaringer med forsøk på å forbedre nasjonale utdanningssystemer fra McKinsey-rapporten Spark & Sustain: How all of the world’s school systems can improve learning at scale [HTML]: De fleste utdanningssystemer har problemer med å omsette gode ideer og teoretiske innsikter til konkret handling. Det er ikke nok å vite hva slags intervensjoner Read More …

Søkertall

Søkertall til høyere utdanning for 2024 fra Samordna opptak viser noe over 2 søkere pr. studieplass, –  142.000 søkere til 64.000 studieplasser: Forbedret søkning til helsefag, innkl. sykepleie sammenliknet med nedgang i tidligere år. Fortsatt markert nedgang for lærerutdanningene. Fortsatt tydelig kjønnsdeling: 2/3 eller mer i helsefag er kvinner og motsatt i tekniske fag. Markert Read More …