Kurs & seminarer

Med nye kriterier for tilsetting og opprykk i dosentstigen og omfattende digitale endringer kan det være nyttig med  kurs som UH-institusjonene alene og i samarbeid kan ta i bruk for å kvalifisere egne tilsatte. Denne sida bidra med lenker og annen bistand.


  • Bjarnø, Vibeke: Opprykk.no –  Karriereveiene mot første- og toppkompetanse i UH-sektoren. Fra egenomtalen:
    “.. bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet.”  [HTML]
  • Høivik, Helge (red.): Faglig forfatterskap – Kvalifisere for opprykk. Utvikle og ta i bruk fleksible digitale læringsressurset for omvendt klasserom som del av kvalifiserings-arbeidet. Revideres i 2024 med stoff om generativ KI, HTML 5 Packages (H5P) og redaksjonelt utviklingsarbeid. [HTML]