Veiledning & komitearbeid

Tabellen nedenfor viser de medlemmene av Dosentforeningensom som har registrert at de kan delta som  bidragsytere til veiledning, kursholdere eller komitearbeid.  Dette organiseres med lite administrasjon fra foreningens side:

  • Enkeltpersoner og institusjoner som ønsker bidrag  fra medlemmer på denne lista tar direkte kontakt.
  • Hvert enkelt på lista har selv ansvar for å oppdatere beskrivelse av seg selv. Når man registrerer seg kan det legges inn lenke til  institusjonell eller personlige hjemmeside.

Potensielle veiledere fordelt på institusjon og veiledningsnivå:

INSTITUSJON 1.lektor Dosent & 1.lektor
Ansgar høyskole 1
INN 2 2
HVL 6 5
HVO 3 2
KRUS 1
LDH 1
NTNU 1
OsloMet 3 3
UiA 4 2
UiT 5
USN 4

Medlemmer av foreningen som kan ta veilederoppdrag

[Klikk på tabellen for større og aktiv versjon. Oppdatert 18.01.24]