Tokenization

Describe the process of text acquisition, tokenization and token vector construction as an economic activity, as well as the monetized products that come out of this. In the digital economy, the processes of text acquisition, tokenization, and token vector construction play pivotal roles in driving various monetized products and services. These processes form the backbone Read More …

Overproduksjon av forskningsartikler.

Landskapet for vitenskapelige artikler preges av oversvømmelse og indre rivninger. Kanskje tsunami er et bedre ord? Det følgende er inspirert av McGill, Brian: The state of academic publishing in 3 graphs, 6 trends, and 4 thoughts [HTML]. De mange kommentarene til dette blogginnlegget gir et godt speil. Abonnementsmodellen er den tradisjonelle form for akademisk publisering. Forskningsartikler Read More …

NVA: Registrere utviklingsarbeid

Med krav om eksperimentelle utviklingsarbeider for opprykk i dosentstigen, bør vi kunne registrere dem i CRIstin som nå integreres i Norsk vitensarkiv (NAV). Over tid ville det bli en eksempelliste på arbeider, en oversikt over dokumentasjonsformer og bidrag til normsetting. Et typisk utviklingsprosjekt varer 5-10 år før det inngår i normal drift eller avvikles. Det Read More …

Enkel algebra

Medikamentregning er gjort til eksempel på nivåproblemer i sykepleier-utdanning. De er ikke begrenset til det. Karaktersnitt for å komme inn på bibliotekarutdanning lå høyt. Det forhindret ikke at mange studenter hadde problemer med enkel prosentregning. Her er et lite KU-eksempel på veiledning i (svært enkel) algebra: Please act as a Socratic teacher to teach me Read More …

Eksperimentelt U: Hva sier KI?

Her ber vi ChatGPT gi eksempler på eksperimentelt utviklingsarbeid i høyere utdanning. (NB: Forutsetter kritisk og “kontrær” lesning.) Du er ekspert på OECD sitt arbeid med yrkesstatistikk generelt og FoU spesielt. Jeg trenger en detaljert forklaring av ”eksperimentelt utviklingsarbeid”. Jeg skal tolke begrepet med tanke på bruk i høyere utdanning uten altfor stor vekt på Read More …

Oppussingprosjekt i land.

Det store oppussingsprosjektet, som Ola Borten Moe kalte det, dras i land av hans statssekretær – nå høyere utannings- og forskningsminister Oddmund Løkensgard Hoel. Khrono 22.05.2024. Det kan tyde på at hovedretningen i de særegne forslagene til nye stillingskriterer for tilsetting og opprykk i de to karrierestigene til professor og dosent også følger hovedtrekkene i Read More …

Tysk fagskole .. og litt norsk

Tyske fagskoler, kjent som Berufsfachschulen, spiller en nøkkelrolle i det tyske utdanningssystemet. De gir yrkesrettet opplæring til studenter som har fullført obligatorisk skolegang. Disse institusjonene er del av et dobbeltsystem og integrerer akademisk læring med praktisk erfaring i arbeidslivet. Struktur: Fagskolene tilbyr kurs som varierer i lengde fra seks måneder til tre år, avhengig av Read More …

Brave New Words

14. mai 2024 kom boka Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That’s a Good Thing) av Salman Khan. I introduksjonen skriver han Min langvarige ambisjon for organisasjonen (Kahn Academy) var at den skulle fungere som veileder for hver enkelt student over hele verden, et foretak som alltid har vært målet vårt. Read More …

Norske språkmodeller

Dette er en ChatGPT-4 sammenfatning fra artikkel i Universitetsavisa 15. mai 2024  Norwai har lansert neste generasjon av sine NorLLM-modeller. De inkluderer små modeller du kan kjøre på egen datamaskin. Til forskjell fra store modeller som Chat GPT fra Open AI, Eer dr primært trent opp på norske og nordiske data. Under et arrangement på Read More …