Kortfattet: Nye karrierestiger

I åpent møte fra HK-dir 13.02 gikk seniorrådgiverne Linda Lien og Herdis Hølleland gjennom hovedtrekk i forslag til professor- og dosent-stigen:

Det er reist en innvending for tilsatte i lektor- og lærerstillinger som også er tatt opp på doktogradsprogram med tanke på opprykk til førsteamanuensis. Denne modellen tillater ikke slike opprykk. Spørsmålet er da hvor lenge overgangs-ordninger mellom dagens og de nye kriteriene vil vare.

  • En mulighet kan være at institusjonene inngår individuelle avtaler med disse stipendiatene om mulighet for å søke opprykk til 1.amanuensis ved egen institusjon. Disse kan selvsagt søke tilsetting der det er aktuelt.

Dosentforeningen har lektorer/lærere som medlemmer og bør vurdere dette spørsmålet. Institusjonene kan også selv lage regler for tverr-rykk, men det må  gjelde for alle.