Digital dosent

I et digitalt arbeidsmiljø finnes faginnhold, programvarer og teknisk utstyr for å utføre arbeidsoppgaver og kommunisere med andre om dem. I utdanningssammenheng vil vi her fokusere på den tekstlige dimensjonen i dette og skiller mellom tradisjonelle og digitale

    • læringsomgivelser
    • læreverk
    • læringsobjekter

Disse nivåene griper i hverandre og preges nå av bidrag fra generativ kunstig intelligens. Her har vi samlet nyheter og innspill om digitalisering som kan være av betydning for utviklingsarbeid i UH-sektoren generelt og  dosentstigen spesielt.