Digital dosent

Her har vi samlet nyheter og innspill om digitalisering som kan være av betydning for utviklingsarbeid i UH-sektoren generelt og  dosentstigen spesielt.