Brave New Words

14. mai 2024 kom boka Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That’s a Good Thing) av Salman Khan. I introduksjonen skriver han Min langvarige ambisjon for organisasjonen (Kahn Academy) var at den skulle fungere som veileder for hver enkelt student over hele verden, et foretak som alltid har vært målet vårt. Read More …

Budskapsdisiplin

Dosentforeningen er en interesseorganisasjon som skal fremme og utvikle førstelektor- og dosentstillinger som karrierevei for ansatte i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Det innebærer å fremme utviklingen av forsknings- og utviklingsarbeid, særlig rettet mot pedagogisk, yrkes- og profesjonsfaglig virksomhet. FoU Her har det gjennom mange år vært en spenning og diskusjon om forholdet mellom forskning Read More …

Praktiske prosedyrer i sykepleie

Norsk elektronisk legehåndbok har en systematisk oversikt over bl.a. prosedyrer for sykepleiere. Vi kan kalle det håndbokskunnskap. Her fra prosedyre for forflytning (med KI-generert illustrasjon): Legehåndboka deler prosedyrene i 19 kategorier: Ernæring, Generell pleie, Geriatri, Hjerte/kar, Hud og sår, Hygiene og smitteveier, Kirurgi, Legemiddel-håndtering, Legemidelregning, Lunger og thorax, Mage/tarm, Munnstell, Muskel/skjelett, Observasjons-kompetanse, Palliativ medisin, Stell Read More …

Akademisk inflasjon?

Avisa* The Ecomonist skriver nå og da om akademisk forfall. I en kommentar om det amerikanske utanningssystemet 10. mars 2024 legges det fram data fra 50 år med avgangskarakterer fra High School og opptaksprøver (Scholastic Aptitude Test – SAT) for UH-systemet. Det har alltid vært noen nivåvariasjoner, men siden 2005 går eksamensresultatene bare opp, mens Read More …

Hagtvet om masseuniversitet

Hva skjer med universitetene? Det er professor Bernt Hagtvet som i kjent stil retter sine spørsmål til statståd Oddmund L. Hoel i Klassekampen 02.03.24: Det gjelder de numeriske store institusjonene i Oslo (UiO/26K, OsloMet/23K), Trondheim (NTNU/44K) og Bergen (UiB/20K) og det gjelder de nye geografisk store som er eller blir universiteter som HVL, INN og Read More …

En form passer ikke alle: Evaluering av kurs i høgskolepedagogikk

Uniped Vol 46, Side 72–85 13.06.2023 https://doi.org/10.18261/uniped.46.2.2 Sammendrag: Den praktiske konsekvensen av at det i 2019 kom en forskriftsendring som la større vekt på utdanningsfaglig kompetanse ved opprykk for ansatte i høyere utdanning, var at høgskoler og universiteter igangsatte kurs i høgskolepedagogikk og påla sine ansatte å gjennomføre dette ved ansettelse og opprykk. For å undersøke Read More …

Økonomi & ansvaret for utvikling av utdanning

Torunn Guttormsen, Nina Holtan og Knut Mørken ved Universitetet i Oslo har skrevet et notat med økonomisk begrunnelse for 1.lektor/dosent-veien og kriterier for opprykk. De skriver bl.a. Våre faglærere er stort sett førsteamanuenser og professorer med betydelige krav om forskningsprogresjon. De må ta innover seg kravene til økt pedagogisk kompetanse, men det er vanskelig å Read More …

Mer om veiledning

Et oppslag i Khrono 23.06.23 forfølger spørsmålet om veiledningsordningene. Her er det noen punkter som spesielt trekkes fram for veiledere: Hvordan man ble veiledet selv. Hva man har lært gjennom å veilede sammen med andre. Å delta i ulike former for veilederopplæring. Det å ha en profesjonell tilnærming til veiledning handler blant annet om forventningsavklaring Read More …