Digital organisering

Dosentforening_logoDosentforeningen er organisert med støtte i tre digitale kanaler/områder:

 • Nettstedet (https://dosentforeningen.no)
  • Faste sider. Relativt stabil Informasjon fra foreningens styre til medlemmer og allmennheten.
  • Lenkebod. Lenker til relevante dokumenter og ressurssider med tilbud om kurs og veiledning. Medlemmer som ønsker å stå oppført her markerer det i skjema for medlemsregistrering.
  • Blogg m/emneknagger. Kategoriserte innlegg,  klipp og annen løpende kommunikasjon.
 • Medlemsregister*.
  • Medlemsregisteret administreres i Excel. Det får tilført informasjon når nye medlemmer registrerer seg. Registeret har også opplysning om hvem som kan stille som veiledere og kommisjonsmedlemmer på gitte fagområder. Registeret kryss-sjekkes manuelt mot VIPPS-rapporter om innbetalt kontingent.
  • Medlemmer kan om ønskelig få presentert profil om seg selv via nettstedet. Det er basert på offentlig presentasjon fra egen institusjonen, i Cristin eller på andre måter. Ved registrering til medlemsregisteret må den som ønsker dette oppgi adresse (URL) til slike sider.
 • VIPPS
  • Betalingsordning for kontingent. VIPPS er en nettbasert system som er koblet til nettstedet.
  • Når man betaler registreres telefonnummer og epostadresse hos VIPPS. Denne informasjonen er tilgjengelig for foreningens styret via automatisk genererte rapporter.

Dette oppsettet suppleres etter behov med andre kanaler som presse, sosiale medier, epost, telefoni osv.


*) Medlemsregisteret bygger på informasjon som det enkelte medlem registrerer i påmeldingsskjema. Dette brukes også som grunnlag for oversikt over hvem som vil delta som veileder, kursholder og å sitte i komite. Informasjon om dette gjelder kun dem som selv ønsker offentliggjøring (eksempel).

<< TILBAKE


Dokumentasjon

 

Legg igjen en kommentar