KI-konsekvenser for forskning

Her er et (automatisk) oversatt og lett redigert utdrag fra delen med litteraturgjennomgang i Butson, R., & Spronken-Smith, R. (2024). AI and its implications for research in higher education: a critical dialogue. Higher Education Research & Development, 43(3), 563–577. https://doi.org/10.1080/07294360.2023.2280200 Denne interessante artikkelen beskriver særlig de kvantitative endringene som KI bringer til torgs i forskningen, – Read More …

Kunnskapsarbeider

Jupyter Notebook er rammeverk eller læringsmiljø for programmering. Det ble utviklet for Python, men har også støtte for andre programmeringsspråk som SQL for relasjonsdatabaser og R for statistikk. Læringsmiljøet kan brukes til å dele data og programkode, kjøre programmene og gi forklaringer i skrift, bilde og video. Jupyter kan også trekke på generativ KI: Jupyter Read More …

Forskningsfri fra undervisningsplikten

UH-sektoren preges av en internasjonal bølge fra undervisningsplikt til forskningsfri. Det interessante og gjeve sies å være forskningsaktiviteter. Det bygger akademisk karriere. De UF-tilsatte spør: What’s in it for ME? Undervisning, derimot, skyves over på nytilsatte, stipendiater og andre med mindre innflytelse når oppgavene fordeles. Man står nå i fare for å sementere dette ved å Read More …

F eller U?

Det står nå en diskusjon om dosentstigen og kriteriene for tilsetting og opprykk. Det er særlig spisset i tre alternativer om hva 1.lektorer og dosenter må levere for å være kvalifiserte til disse stillingene: F: Forskning i omfang og på nivå med Ph.D., – i praksis 3 forskningsartikler og innramming (kappe eller profileringsdokument). U: Eksperimentelt Read More …

Fra akademikk til praktisisme

Stortingsmelding 19 (2023-2024) er tydelig på å omdefinere dosentstigen fra FoU til undervisnings- og profesjons-praksis. En tidligere orientering mot institusjonelt utviklingsarbeid er fjernet. Rettere sagt: Utviklingsarbeid er til stede som antydning. Det er fleire moglege vegar til å styrke fagmiljøa i profesjons-utdanningane… Ein måte å gjere det på er å tilsette fleire dosentar eller førstelektorar. Dosentstigen Read More …

Djevelen i detaljene

The Devil is in the Details, heter det. Det er  tydeligere i organiseringen og fordelingen av de ansattes arbeidstid i høyere utdanning. Rektorat og HR-administrasjon tar rollen som overordnet arbeidsleder og fordeler tid I forhold til produksjonsresultat. Her er det forskningsfri fra undervisningsplikten det som regel står om. Enkelte institusjoner innser at de også må Read More …

KI: Tillitssvikt i faglig formidling

I et innlegg i Journalisten 31.03.2024 kritiserer Martin M. Hvattum NRKs og andre mediehus’ bruk av kunstig intelligens (KI) for å lage illustrasjoner. Det svekker  kvaliteten i det visuelle innholdet og tilliten mellom redaksjonen og deres publikum: Kvalitet: KI kan være effektiv og kostnadsbesparende, men ikke erstatte faglig dyktighet og kreativitet som profesjonelle illustratører bringer Read More …

Praktiske prosedyrer i sykepleie

Norsk elektronisk legehåndbok har en systematisk oversikt over bl.a. prosedyrer for sykepleiere. Vi kan kalle det håndbokskunnskap. Her fra prosedyre for forflytning (med KI-generert illustrasjon): Legehåndboka deler prosedyrene i 19 kategorier: Ernæring, Generell pleie, Geriatri, Hjerte/kar, Hud og sår, Hygiene og smitteveier, Kirurgi, Legemiddel-håndtering, Legemidelregning, Lunger og thorax, Mage/tarm, Munnstell, Muskel/skjelett, Observasjons-kompetanse, Palliativ medisin, Stell Read More …

KI-assistent på steroider

En ting er samspill mellom bruker og et KI-program, noe annet å bygge KI-løsninger der flere programmer eller instanser snakker med hverandre. Dette har vært i bruk for å trene opp KI-maskiner. Nå flyttes prinsippet over i brukssituasjoner. Vi kan be KI-programmet skrive notater, huskelister – og nye programmer – til seg selv. Et styreprogram, Read More …