Ny forskrift

Forskriften for tilsetting og opprykk er under revisjon. Høringsuttalelser (som skal merkes med saksnummer 24/00075) sendes til post@hkdir.no. innen 19.04.2024. Hørings- uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Det er nå av stor betydning å få. medlemmenes syn på dette. Vi inviterer derfor alle til å tenke høyt om de nye kriteriene.


 >> Skjema <<Gjeldende forskrift

Det finnes et knippe offisielle dokumenter som er både nyttige og nødvendige i arbeidet med å søke opprykk og fremme 1.lektor/dosent-veien.

 • Lovdata:
  • Lov om universiteter og høgskoler. [HTML].
  • Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 2006. [HTML]
   • §1-3 Kriterier for ansettelse i stilling som dosent. [HTML]
   • §1-5 Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor. [HTML]
  • Forskrift om endring i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 2019 [HTML]
 • Universitets- og høgskolerådet: Opprykksordninger. [HTML]
  • Veiledning for søknad om opprykk til dosent. [PDF]
  • Veiledning for deg som vil søke om opprykk til førstelektor. [PDF]
  • Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering om opprykk til førstelektor. [PDF]
  • Merittering [HTML]

Dalehefte, Ask og Backe har laget en tolkning av eksisterende kriterier i Hva slags dokumentasjon legges ved i opprykkssøknader til dosent og førstelektor? Kristiansand.16.03.2023 [PDF]