Julebrev til Dosentforeningen

Kjære medlemmer

Takk for et innholdsrikt år, og vi gleder oss til 2024 som blir et år med flere spennende saker.

I mars 2023 stiftet vi Dosentforeningen, vi er nå 104 medlemmer og etablerte en egen medlemsside på dosentforeningen.no. Her finner du oppdateringer fra feltet og nyttig informasjon for deg og din institusjon. Vi tar gjerne imot bidrag til tekst eller ideer til oppslag på info@dosentforeningen.no

Det viktigste ressursen er oversikten som viser behov for å mer veiledning for førstelektorer i løp til dosent. Oversiktene viser at mange medlemmer ønsker veiledning, og at andre medlemmer har kunnskap og erfaring for å veilede eller delta som sakkyndig i kommisjoner for ansettelse og opprykk. Bruk lista for å finne veiledere kompetanse på ditt område og vis det til instituttledelsen når de skal ansette eller vurdere opprykk til stilling som førstelektor og dosent.

I 2023 har vi satt søkelys på veiledning til institusjoner som har mange medlemmer som søker veiledning og medlemmer som kan veilede. Vi vil lage en oversikt over god praksis for å vise institusjonene at det nytter.

Bli med oss på et spennende år i 2024. Over nyttår vil nye forskrifter for ansettelse og opprykk komme på høring fra HK-dir. Vi har allerede hatt møter for å diskutere dagens utfordringer.

Vi vil invitere deg til diskusjonsmøter på nett for at vi skal få frem bredden i synspunkter og innspill og bidra til økt kunnskap om ordningene. Vi vet at den enkelte institusjon, fakultet og institutt vil bli viktigere i utforming av lokalt regelverk og rutiner. Derfor er det viktig med alle bidrag for å opplyse feltet best mulig. Følg med på nett: dosentforeningen.no

God jul og ser frem til samarbeid det nye året.

Med vennlig hilsen

Tore Rokkan

E-post: info@dosentforeningen.no

Bankkonto: 1506 90 62404

Orgnr. 931192140