Videotips på hjemmekontoret

Dosentforeningens styre og medlemmer har nytte av å møtes online. Her er noen små tips fra Medieseksjonen ved OsloMet om hvordan man får til visuelt sett (!) bedre online møter:

  • Plasser kamera så du er omtrent midt i skjermbildet.
  • Se rett inn i kamera. Da ser det ut som om du ser på de andre.
  • Ha godt lys og mer lys på deg enn på bakgrunnen.
  • Unngå motlys fra vindu eller lampe inn mot kameraet.
  • Ha gjerne en rolig bakgrunn så man ser mindre på den enn på deg.
  • Slå av mikrofon hvis du bare skal høre eventuelt trenger å snakke med andre i ditt eget rom/på telefon.

Legg igjen en kommentar