Opprykk til professorstigen?

Skal den som er tilsatt som lektor kunne søke opprykk til førsteamanuensis? I det nye forslaget må man ta første trinn opp dosentstigen. Det kan gjelder opptil 4.000 kolleger. Det nye forslaget stenger altså for opprykk til 1.amanuensis fra lektor/lærer. Man må i steden søke utlyst stilling med avlagt Ph.D. og pedagogisk kompetanse i bagasjen. Read More …

Finlese Frascati

Frascati-manualen gjør en tredeling av FoU i grunnforskning anvendt forskning eksperimentelt utviklingsarbeid Det beskrives slik: Dette er ingen en-veis prosess og det er ikke tette skott: Frascati-manualen forstår universitetenes forskning som jakten på epistemisk nyvinning (entirely new advancement in knowledge): Dette er et strengt krav. Det faller ikke sammen med gjengs operasjonalisering i norsk UH-sektor. Read More …

KI-generert undervisningsfilm?

OpenAI (Sora) med flere har utviklet løsninger der man kan beskrive en filmsekvens i ord. KI-maskinen genererer så video på 60 sekunder. Systemet kan også bruke stillbilde som utgangspunkt for en video eller forlenge en eksisterende scene. Dette kan finne anvendelser som del av digitale læringsobjekter og læreverk. Det kan f.eks. brukes til Prosedyrebeskrivelser i Read More …

Økende interesse

Oversikten for de siste 30 døgn opp mot totalen på besøksstatistikken på dette nettstedet viser økende interesse: Av i alt 1.580 besøkende med 4.700 sideoppslag siden nettstedet ble lansert på tampen av mars 2023, er hele 536 besøkende med 1.400 sideoppslag fra de siste 30 dagene. I tid faller de siste talla sammen med offentliggjøring Read More …

Digitalisering & dosentstigen

HK-dir inviterte til åpen møte om forslag til nye stillingskriterier 13.02 under god ledelse av senorrådgiver Linda Lien. Fra Dosentforeningen holdt leder Tore Rokkan et godt innlegg. Jeg tok også ordet på egne vegne. Det ble knapt om tid, så jeg droppet noen momenter fra innlegget. De er gjengitt her. 13.03.24 Helge Høivik Digitaliseringen har Read More …

Kortfattet: Nye karrierestiger

I åpent møte fra HK-dir 13.02 gikk seniorrådgiverne Linda Lien og Herdis Hølleland gjennom hovedtrekk i forslag til professor- og dosent-stigen: Det er reist en innvending for tilsatte i lektor- og lærerstillinger som også er tatt opp på doktogradsprogram med tanke på opprykk til førsteamanuensis. Denne modellen tillater ikke slike opprykk. Spørsmålet er da hvor Read More …

Læremidler fra utviklingsarbeid

I forslag til nye kriterier for dosentstigen er det å utvikle nye læremidler nevnt som et eksempel på faglig utviklingsarbeid. Det kan skape reelle forandringer, har spredningseffekt, gir godt grunnlag for fleksible emner og studieprogrammer i og mellom institusjoner, EVU og livslang læring. Et godt stykke på vei er digitale læringsmidler sin egen dokumentasjon, slik Read More …

Faktisk leveranse fra krevende utviklingsarbeid

Personlig ytring Helge Høivik HK-dir har fortjenestefullt invitert til åpen meningsutveksling om forslaget til nye kriterier for tilsetting og opprykk i UH-sektoren. Her er noen momenter som gjelder dosent-stigen: Gammel diskusjon. Flere spørsmål om karrierestigene kommer på bordet. Nøkkelen er forholdet mellom forskning (F) og utviklingsarbeid (U). I forslaget tas F ut av kriteriene for Read More …

Kvalitet & kvalifikasjon

Førsteamanuensis og tidligere rektor Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskulen på Vestlandet kommenterer kvalitetsutvikling i UH-sektoren ved å vise til lokal kjerne med vekt på doktorgradsprogram (NOKUTs konferanse Kvalitet i klemme 08.92.24). Det fungerer samlende og gir spissing. Men han pekte også på andre mekanismer: Kan man forstå dette som kunnskapsroduksjon? Den grunnleggende kvalitetsmodellen ligger kanskje i Read More …

Utviklingsarbeid i medvind

Entydig fra Riksrevisjonens Annette Gohn-Hellum: Det må satses på utviklingsarbeid i høyere utdanning. Studieprogrammene og studieleder har nøkkelfunksjoner i dette og det er behov for å sette av ressurser. Stortinget interesserer seg for saka. https://khrono.no/khronodirekte/769203 NOKUT v/seminarleder takket for gode innspill fra Riksrevisjonen og formidlet tilslutning fra sin side. Riksrevisjonen kommer tilbake med ny vurdering Read More …