Nettstedsbesøk: 3 første uker.

Denne besøksstatistikken fra nettstedet tom 16.04.23 demonstrerer interesse og kjennskap med nær 470 besøk til startsida, der noen nok er gjenvisitter, og om lag 112 til sida som presenterer styret. I litt større detalj:

  • 31/03: 66 besøk til startside (i fiolett) da det ble sendt epost til interessenter.
    • 2/3 av dem (42) besøkte nettsida som presenterer styret (i grønt).
  • 03/04:  Etter helg 1.-2. april kom ytterligere 39 besøk til startsida.
  • 12/04: 128 besøk til startside samtidig med oppslag i Khrono (med lenke hit)
    • 1/7 av dem (19) besøkte nettsida som presenterer styret

Det kan se ut til at besøksinteressen så dreier noe vekk fra formalia over mot substans som Stillingskriterier og Dosentveien.

I Khrono-oppslaget referer vi til totalt 200 dosenter og 990 førstelektorer i Norge.