Multimodalt: KI i kunnskapsarbeidet

Et publiseringssystem for digitale læreverk er illustrert (til venstre).

Generativ kunstig intelligens er en videreutvikling av teknologier med utspring i automatisk klassifikasjon fra 1980-tallet. Den muliggjør klassifikasjon og stokastiske tillegg til datagrammer som representerer skrift, bilde og lydspor.

Dette er antydet til høyre i illustrasjonen over der Microsofts KI-assistent (co-pilot) finnes i eget panel side om side med det digitale læreverket. Vi kan se for oss løsninger der studenten drar en enkelt side, et underkapittel e.l. over i KI-assistentpanelet og så f.eks. velger

 • Vis meg ..
  • bedre forklaringer av dette stoffet
  • siste nytt på dette fagfeltet
  • de viktigste forskningsresultater på fagfeltet
 • Still meg spørsmål om dette og evaluer svarene mine.

Multimodalt: Muntlig – Skriftlig – Visuelt

Samhandlingen med systemet er multimodal med veksling mellom skriftlig, muntlig og visuelt. Illustrasjonen nedenfor viser grensesnitt for ChatGPT 4 i november 2023.

En bruksmåte kan være at studentene ber om muntlig forklaring av et begrep, en teori, en metode eller et datasett. Svaret kan gis muntlig og som transkripsjon.

Faglitterære og fagdidaktiske utfordringer

Her er det altså tre betydningsfulle drivere for endring:

 • Et store teksttilfang som er bygget opp på Internett siden 1990-tallet, og som nå aksellererer.
 • Generativ KI som utfører automatisk klassifikasjon for gjenfinning og utvidet reproduksjon.
 • Dialogorientert kommunikasjon menneske/maskin som skjer multimodalt, dvs vekselvis muntlig, skriftlig og visuelt.

Til dette må vi føye til KI-baserte programmerings-assistenter som bistår med å finne og selv utvikler dataprogrammer og skripts.

Hvilke faglitterære og fagdidaktiske problemer må da løses? Vil det skje endringer i væremåten, – den etablerte grammar of schooling -, som preger UH-sektoren?