Læremidler fra utviklingsarbeid

I forslag til nye kriterier for dosentstigen er det å utvikle nye læremidler nevnt som et eksempel på faglig utviklingsarbeid. Det kan skape reelle forandringer, har spredningseffekt, gir godt grunnlag for fleksible emner og studieprogrammer i og mellom institusjoner, EVU og livslang læring.

Et godt stykke på vei er digitale læringsmidler sin egen dokumentasjon, slik også forskningsartikler er det.

Arbeidet er ikke banalt. Å lage gode digitale læreverk er nyskapende og minst like utfordrende som forskning. Å lære seg håndverket er minst på nivå med forskningens metodekurs. Arbeidet krever systematikk over tid, har preg av usikkert resultat og gir utvetydig overføringsverdi. Alle kjennetegn i Frascati-manualens oversikt er altså til stede.


Lite eksempel fra introduksjon til kurs i dataanalyse og statistikk for sosialfag.


Digitale læreverk må nå som regel lages med og for bruk av generativ kunstig intelligens. De er også orientert mot visualisering, – ikke minst av dataanalyse og modellering av relevans for det enkelte fagområde som eksempelet over jo antyder.

Se et annet eksempel fra Wall Street Journal med glimrende bruk av interaktiv grafikk. Artikkelen med en rekke og pedagogisk effektfulle grafer illustrerer produksjons-teknikk, produksjons-kostnader og den økonomisk-politiske konkurranse mellom Kina og USA med solcellepaneler som eksempel. Dette er noe avisas journalister og fotografer ikke befattet seg med tidligere.

Mange lærere vil kanskje innvende at dette kan ikke jeg lage for jeg mangler

  • Den faglige innsikt.
  • Designferdigheten i digitale medier.
  • Bestillerkompetansen.

Men slik er det altså blitt.

Det skjer transformasjoner i akademisk arbeid, og dosentstigen er ikke den minst betydningsfulle del av det. Eldre akademikere har mye å bidra med. Samtidig må det skje en ganske sterk reorientering mot yngre kolleger for at kvalifisering som 1.lektor og så dosent skal være interessant og bygges ut. Det er ikke til å legge skjul på at dagens 200 dosenter (mot 5000 professorer) snart er meritus og merita .. Det må vi gjøre noe med.