Utafor hagegjerdet

For å vurdere hvordan høyere utdanning utvikler seg, må vi kombinere tradisjonelle metoder for egenanalyse med åpenhet og vurdering av det som skjer på utsida av institusjonene. Her er det særlig de store amerikanske IT-selskapene som Microsoft, Google og Amazon som peker seg ut. De har satt sammen kursenheter for praktisk rettet fagdidaktikk på sine faglige interesseområder.

Andre sentrale aktører er Khan Academy i samarbeid med Google, Duolingo språkkurs og Coursera. Det siste selskapet er spesielt interessant med sine mer enn 7.000 digitale læreverk og kompendier for online studier.

Coursera bruker KI

Coursera var tidlig opptatt av hvordan generativ kunstig intelligens kan brukes i utdanningssammenheng. Her er en sammenfatning der direktør Maggioncalda trekker fram fire områder:

  1. Oversette eksisterende kurs. Class Central er f.eks. et Internett-selskap om indekserer eksisterende ressurser. Deres database viser nå til mer enn 200.000 kurstilbud. Det finnes også et stort antall åpne ressurser til fri gjenbruk (OER – Open Educational Resources) . Mer en 1.000 titler i særlig de brede begynnerfagene på universitetsnivå er tilgjengelige. Her er god oversettelse til norsk av betydning.
  2. KI fungerer som personlig undervisningsassistent. Studenten kan be om forelesning på øret eller som manus med oversikter eller utdypning. Men KI-maskinene kan også stille faglige spørsmål til studenten og evaluere og gi tilbakemelding på studentens svar.
  3. KI kan gi omfattende hjelp med å strukturere, skrive faginnhold og illustrere digitale læreverk og kompendier.
  4. Det er også gevinster å hente ved å bruke KI som studieadministrativ assistent og “lederstøtte” for studieprogramansvarlig, instituttledere og andre.

Kort sagt: Coursera bygger ny UH-logikk over sin plattform av 7.000+ digitale læreverk som translatør og assistentlærer, i faglig forfatterskap og som studiesekretær. Det følgende er hentet fra magasinet Fortune.