Vi trenger dine innspill til endring i stillingskriterier!

Forskriften for tilsetting og opprykk er under revisjon.  Det er viktig å få medlemmenes syn på dette. Vi inviterer derfor alle til å tenke høyt om de nye kriteriene gjennom å svare på dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/395569

Se forslaget fra HK-dir her.

HK-dir arrangerer også et åpent møte om forslaget 13. februar.