Utvikle fleksible digitale læreverk

Utvikling av lærebøker er eksplisitt nevnt som eksempel på meritterende faglig utviklingsarbeid i forslag til nye tilsettings- og opprykkskriterier i dosentstigen. Her er et forslag til hvordan det kan gjøres under dagens vilkår. Det er inspirert av The Doomsday Project fra 1086 og BBC’s initiativ for en digital oppfølger i 1986:

  • En eller flere faglærere leder redaksjoner for å utvikle digitale læreverk og kompendier. 
  • Redaksjonene kan med fordel også omfatte studenter og  profesjonsutøvere.
  • Disse fagtekstene kan innrettes på å bruke generativ KI som studentenes personlige lærerassistent og forfattes i et slikt perspektiv.
  • Det redaksjonelle arbeidet kan med fordel selv støtte seg på generativ KI for idetilfang, struktur, prosjektorganisering og – ikke minst – å utvikle innhold og illustrasjoner.

Ki-generert illustrasjon

Disse dynamiske  (foranderlige) tekstene vil ofte ha fag, praksis og praksissteder som tema.

De digitale læreverket kan med fordel lages for fleksibel bruk i studieprogrammer og EVU.

Om de får tilstrekkelig volum og antall, kan de inngå i opptrening eller pre-prosessering av store språkmodeller med bruk av norsk fagspråk.

Redaksjonene  kan organiseres for konsentrert utviklingsarbeid over noen måneder eller et år. De kan eventuelt også fungere på langs over 2-3 år og da gjerne knyttet til løpende undervisning.

Om Doomsday-prosjektene (Klikk for større versjon):

Helge Høivik 28.01.24