Utvikling, innovasjon, anvendt forskning ..

Sjonglere med ord?

Mange akademikere er glade i termen forskning, mens de som kvalifiserer seg oppover dosentstigen foretrekker nok heller forsknings- og utviklingsarbeidFoU:

Ja takk, begge deler!

Det siste er under press av forslag til nye kriterier for dosentstigen. Man må velge.

En humoristisk vri som berører dette, er å finne i et oppslag i språkspalta i Forskerforum 19.01.2024, men her med utgangspunkt i de glidende overganger mellom anvendt forskning, utviklingsarbeid og innovasjon.