Dobbeltutlysning til likestilte, men ulike karrierestiger

Med forslaget til nye kriterier for tilsetting og opprykk i dosent- og professor-stigene må det gjøres endringer i kravet til kommisjon:

  • Ved utlysning til stilling som kan plasseres i enten den ene eller andre stige avhengig av hvem som tilsettes, må begge stiger være representert i kommisjonen på minst samme nivå som det utlysningen gjelder.

Det er rimelig at stillinger med forskningskrav (min. Ph.D.) har minst ett kommisjonsmedlem med Ph.D. Ditto for professorat.

Siden manifest utviklingsarbeid er minimumskrav til kvalifisering for dosentstigen, må minst ett kommisjonsmedlem ha tilsvarende kvalifikasjon, – enten 1.lektor for 1.lektorstillinger eller dosent for dosenstillinger.

Leder av kommisjonen må ikke være tilsatt ved institusjonen der ansettelsen skal skje.