Detaljer/Drøfting (organisering)

Denne sida er laget for de spesielt interesserte. Men den tar opp problemstillinger som styret nok må forholde seg til.