Gradsinflasjon?

Jeffrey L. Selingo er en amerikansk journalist og forfatter. I flere år var han medarbeider og så redaktør for The Chronicle of Higher Education. Boka The College (Un)bound skapte diskusjon da den kom ut for over 10 år siden. Nå står de samme spørsmåla på dagsorden i Norge. Her et lite utdrag fra boka: Akkurat Read More …

Just in Case/Just in Time

Strammere økonomiske rammer hindrer UH-institusjonene i å utvide aktivitetsnivået til nye oppgaver. Dersom noe nytt skal inn, må det skje på bekostning av noe annet. Diagrammet nedenfor prøver å skissere noen spenninger som følger av dette. Den viktigste driveren er behovet for å tilpasse aktivitetsformer og nivå til inntektssiden, dvs. studenttallet. Det gjelder (i oransje Read More …

Faglitterær krise?

Universitetsavisa Khrono har en god reportasje om strammere økonomiske rammer 25.03.2024. Her er en kommentar. God reportasje! Med all sympati og solidaritet: Jærtegnene var mange. I oppslaget summeres de til et økonomisk problem. Er dette en syklisk bølgedal der vi snart er på opptur igjen? Jeg tror vi må la det håpet fare. Dette er strukturelt. Read More …

Faglig forfatterskap

Forfatterskap hører til blant mål og midler i den faglige virksomheten. Nettopp derfor fører digitalisering og KI til rystelser i grunnlaget .. Det viktigste er selvsagt å ha noe å melde. Men det skal også gis en form som tilfredsstiller de vitenskapelige sjangerkrav. Det fordrer kjennskap og mengdetrening. For mange studenter er det først bachelor- Read More …

Kastes barnet ut med badevannet?

Det ser ut til at Kunnskapsdepartementet vil åpne for å rekruttere dyktige skolelærere og sykepleiere direkte til 1.lektorstilling. Det er for å styrke erfaringskunnskap i profesjonsutdanningene. Det er gunstig med noen som kan fortelle det som det er. Forskning og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel siteres i Klassekampen 22.03.2024: Det at vi nå fjerner kravet om Read More …

Pendelen svinger: Erfaring og praksis.

Klassekampen melder 22.03.2024 at sykepleier­studiet og lærerutdanningen skal bli  mindre akademiske. Om dette sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmun Hoel: Mange av de tilbakemeldingene vi har fått, går ut på at det blir lagt for lite vekt på den erfaringsbaserte og praksisnære erfaringen som er en viktig del av for eksempel sykepleierstudiet. Og da snakker Read More …

Bare teknikk?

Det er et underlig skisma uti det akademiske. I det hverdags-filosofiske hjørnet handler det om verdensanskuelse: Er det ideene som bestemmer det konkrete? Ideplanet er da grunnlaget for våre omgivelser og handlinger Det har sin variant i platonismen der de “rene” ideene er det egentlige med den konkrete verden som avspeiling eller skinn. Dette skillet finnes Read More …

KI: Eksperimentelt utviklingsarbeid?

Forskningsrådet lyser ut inntil 850 millioner kroner til fire til seks KI-senter. Kvart senter vil kunne få mellom 75 og 200 millionar kroner. I første omgang skal søkjarane sende inn ei skisse, og deretter kjem det ei hovudutlysing med planlagd søknadsfrist i januar 2025. Statsråd Oddmund Hoel oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg Read More …

Dosent-ferdigheter i KI-tid

Det skjer en massiv hel- og halv-automatisk reproduksjon av symbolske artefakter. KI blir tilgjengelig for mobilbrukerne i Vesten 2024-25, og til resten av de 5 milliarder på Internett etterfølgende år. Slike kunstige intelligenser (KI) i samspill med brukernes naturlige intelligens vil prege mange sider av samfunnslivet. I høyere utdanning er denne omveltningen av kunnskapsarbeidet større Read More …

3D: Ny simuleringsarena

Maskinell klassifikasjon og gjenskaping har vist seg effektivt i tekstarbeidet. Generativ KI kan utvikle disposisjon, oversiktsforelesninger, detaljforklaringer osv. for et gitt emne [oversikt]. Et annet utviklingsområde gjelder det å behandle bildepunkter (piksler). Der vi på 1980-tallet kunne gjøre tilfeldige utvalg av piksler i bilder av veiskilt for å identifisere hele skiltet ad statistisk vei, er Read More …