Liste over medlemmer som kan bidra med veiledning

Her kan du se de medlemmene av Dosentforeningensom som har registrert at de kan delta som  bidragsytere til veiledning, kursholdere eller komitearbeid:

Veiledning & komitearbeid – Dosentforeningen

Vi trenger fortsatt flere veildere. Har du lyst til å bidra, men ikke regisert deg enda? Da kan du gjøre det i skjemaet du fylte ut da du registerete deg som medlem: Tegne medlemsskap – Dosentforeningen