Recognition, reward and evaluation

oredrag på Læringsfestivalen ved NTNU 2023 [HTML]. Vi legger her særlig vekt på Ruth Gramhams foredrag som bygger på 5 års arbeid, men med opptakt fra 2013.

Noen hovedpunkter blir særlig trukket fram. Det er mangel på

  • Klare og anerkjente definisjoner av nivåer for god undervisning.
  • Former og metodologi for å evaluere om man når disse nivåene.

Nivåforslaget til Graham er

  1. Effective teacher
  2. Skilled & collegial teacher
  3. Institutional leadership in teaching and learning / scholarly teacher
  4. Nationa/global leader in teaching and learning

Gjennomgående er at nivåene gjelder den individuelle underviserens kvaliteter, selv om foredraget også stadig vender tilbake til resultater (impact).

Det kunne kanskje stilles opp mot resultat/konsekvens, f. eks. kvaliteten i et fornyet studieprogram. Da er det en granskning og evaluering av kvaliteten i programmet, ikke faglæreren per se, som legges til grunn. Dette må dokumenteres der man kan, og gjerne også oppfordres til, å bruke en bred vifte av sjangre, dokument- og dokumentasjonsformer. Her er en kommentar om dette.

Et nøkkelproblem her er at begge karriereveiene er knyttet til et nivåsystem der de to trinnene skal være ulike, men på samme nivå. Derfor er nivåene her beskrevet med en etikett (“Nivå 1”) for å indikere at det er snakk om samme nivå. Dette  ikke tilfelle med ordningen som merittert underviser siden det ikke gjøres noen nivåmessig sammenligning. Man kan bli merittert underviser i førstestilling og toppstilling på et “Nivå2” uten øvrig sammenligning.