Hva trengs?

I samtaler om den alternative karriereveien hender det at utsagn som dette kommer på bordet:

Institusjonsledelsen er positive til at tilsatte søker opprykk, men det settes ikke av midler.

Da kan vi kanskje spørre

Men hvor tar pengene veien? Kan 1.lektor- og dosent-kvalifisering bidra i slike landskap?

Et område – eller landskap om en vil – som lenge har pekt seg ut, er omlegging av undervisning og studieprogrammer. Det gjelder flere forhold, og ett av dem er digitalisering..

  • Av samfunnslivet  generelt.
  • Av kunnskapsarbeid i stort.
  • Av undervisningen generelt.
  • De fag- og emne-spesifikke løsninger.

Universitetet i Bergen setter nå av 2.6 millioner kroner til redesign av undervisningen i fysikk, medisin og kjemi.