Nett/verk/tøy & be/grep

Problemstillingen nedenfor meldte seg sammen med ny forståelse av nettverk på 1990-tallet. Nettverksteorien studerer strukturer laget av noder (punkter) og kanter (linjer) som forbinder dem med vekt på å forstå hvordan de er organisert, fungerer og utvikler seg. Nettverksteori er del av grafteorien, som ble utviklet av matematikeren Leonhard Euler på 1700-tallet. På 1930- og Read More …

Generative tekster – ikke Kunstig Intelligens

Dagsavisa og ukebladet The Economist oppdateres daglig, men har også både digitalt og papirbasert format som kommer ut ukentlig. Løsninga er effektiv og interessant fra et dokumentfaglig perspektiv. Vi kan tenke oss tilsvarende faglige løsninger, men kanskje heller som nasjonale månedsmagasiner med hyppige oppdateringer. Når så redaksjonen skriver om brustne forhåpninger for kunstig intelligens 02.07.24, Read More …

Brooke Shields i fagpolitikken.

I mai i år ble Holywood-stjernen Brooke Shields valgt til ny leder for det amerikanske skuespiller-forbundet Actor’s Equity Association. Det har drøyt 50.000 medlemmer. Dette skjer i bakkant av en omfattende streik i 2023 av fagorganiserte skuespillere og scenearbeidere. De er representert av organisasjoner som Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), Read More …

Digital humanisme

Her er et essay fra 2013 av den syrisk-libanesiske kulturhistoriken Milad Doueihi. Han er professor ved Sorbonne-universitetet i Paris. I artikkelen Autour de l’humanisme numérique skriver han om digital humanisme. Se også https://www.inaglobal.fr/autour-de-lhumanisme-numerique https://nextconf.eu/2017/11/what-is-digital-humanism/#gref https://www.wqwtf.at/digital_humanism/index.php Artikkelen er gjengitt nedenfor til venstre og i min noe strevsomme oversettelse til høyre. Oversettelsen ble gjort i 2020 med Read More …

Linjestrid om ledelse

Det viktigste i akademisk ledelse er å beskytte vitenskapelig ansatte mot presset og styringen utenfra, skriver fire yngre forskere i Khrono 1. Juli 2024. Det er klar tale som uttrykker en hovedlinje i det akademiske miljø i Norge.Et alternativ er å utvikle solidaritet og fellesinteressene mellom alle ansatte og studenter for bedre utdanning, forskning, formidling Read More …

Edruelig KI

Goldman Sachs er en av de virkelige store i internasjonal finanskapital med markedsverdi på 150 milliarder dollar. Marco Agenti er info-sjef – CIO (Chief Information Officer). I et Fortune-intervju gir han uttrykk for et nøkternt syn på generativ kunstig intelligens. Kanskje er dette uttrykk for holdninger man vil finne igjen flere steder. Han sier at man Read More …

KI-markørene (enn så lenge)

Den raske utviklingen av generative tekster  har slått tydelig inn i akademia. En interessant observasjon er den hyppige bruken av visse ord og uttrykk, som crucial (avgjørende). Det er en av flere markører på at en tekst kan ha blitt produsert av eller med KI. Til en leder i The Economist (27.06.2024) har bladet fått Read More …

Interessant utviklingsarbeid

Tre kolleger ved Høgskulen på Vestlandet har interessant innspill i Khrono 28.06.2024. Forfatterne Aslaug Grov Almås, Brita Høyland og Maria Kjosås Bergem forteller om arbeidet der med fleksible lærarutdanninger. De peker på en tendens til lave søkertall til lærarutdanningene i Norge og understreker behovet for nytenkning for å sikre god rekruttering til læreryrket. Dette er Read More …