Utviklingsarbeid i medvind

Entydig fra Riksrevisjonens Annette Gohn-Hellum: Det må satses på utviklingsarbeid i høyere utdanning. Studieprogrammene og studieleder har nøkkelfunksjoner i dette og det er behov for å sette av ressurser. Stortinget interesserer seg for saka. https://khrono.no/khronodirekte/769203 NOKUT v/seminarleder takket for gode innspill fra Riksrevisjonen og formidlet tilslutning fra sin side. Riksrevisjonen kommer tilbake med ny vurdering Read More …

Kvalifiseringsveier

Det er gunstig med tydeligere deling i dosent- og professor-stigene i forslaget om dette som nå er på høring. De blir noe klarere, og det blir større vekt på faktiske endringer i kvalifiserende utviklingsarbeider. Det innvendes at en forskningskomponent bør stå som terskelkrav i dosentstigen. Uten det kan den ikke være likeverdig med professorstigen. Men Read More …

Flytte forskningsfronten?

Dette er et personlig innlegg. Helge Høivik 29.01.24 Å flytte forskningsfronten refererer til det å frembringe ny kunnskap eller innsikt som betydelig endrer eller forbedrer forståelsen innen et bestemt fagfelt. Det handler om å utvikle banebrytende teorier, metoder, eller empiriske funn som transformerer eller redefinerer eksisterende viten. I denne strenge forstand innebærer dette .. Originalitet: Read More …

Dobbeltutlysning til likestilte, men ulike karrierestiger

Med forslaget til nye kriterier for tilsetting og opprykk i dosent- og professor-stigene må det gjøres endringer i kravet til kommisjon: Ved utlysning til stilling som kan plasseres i enten den ene eller andre stige avhengig av hvem som tilsettes, må begge stiger være representert i kommisjonen på minst samme nivå som det utlysningen gjelder. Read More …

Utvikle fleksible digitale læreverk

Utvikling av lærebøker er eksplisitt nevnt som eksempel på meritterende faglig utviklingsarbeid i forslag til nye tilsettings- og opprykkskriterier i dosentstigen. Her er et forslag til hvordan det kan gjøres under dagens vilkår. Det er inspirert av The Doomsday Project fra 1086 og BBC’s initiativ for en digital oppfølger i 1986: En eller flere faglærere Read More …

Utafor hagegjerdet

For å vurdere hvordan høyere utdanning utvikler seg, må vi kombinere tradisjonelle metoder for egenanalyse med åpenhet og vurdering av det som skjer på utsida av institusjonene. Her er det særlig de store amerikanske IT-selskapene som Microsoft, Google og Amazon som peker seg ut. De har satt sammen kursenheter for praktisk rettet fagdidaktikk på sine Read More …

Dosent i soloppgang?

Høyere utdanning er dypt strukturert. Nå skjer en like dyp re-strukturering. Forståelsen av det er på stigende kurs. I et intervju anslår Bill Gates at kunnskapsarbeidere i den rike del av verden vil ta i bruk KI på seriøs måte på tampen av 2024 og gjennom 2025. Den øvrige del av verden, som i vår Read More …