Forstå? Forandre?

Det utvikles nå interessant tematikk og mulige posisjoner i den kommende diskusjonen som vil følge forslag til revisjon av opprykksforskriften. Den er varslet nå i juni 2023.

Eriksen, Hakel og Nordkvelle, som også har utgitt en foppdragsrapport om emnet, skriver et grundig innlegg i juni-nummeret av Forskerforum. Det kommer online om noen dager.

En kommentar er lagt ut på MOOCAHUSET-bloggen som styres av Helge Høivik. Han argumenterer for at det nå handler om to alternativer for den alternative veien.

  • Den kan baseres på Ph. D.-logikk og vil da falle inn i folden av stipend-finansierte doktorgradsprogrammer og således forsvinne som alternativ vei.
  • Den kan rettes sterkere mot demonstrerbart utviklingsarbeid og innovasjon, og da særlig for de omfattende endringer som høyere utdanning nå går gjennom. Dette må finansieres som annet utviklingsarbeid av institusjonene og sentrale midler. Et annet spørsmål gjelder stillingskategorier som har rett til å lede på program- og emnenivå. Man kan vanskelig tenke seg en situasjon der det gis dosentopprykk med basis av utviklingsarbeid for å få fram nye programmet og emner, men slik at vedkommmende kan ikke lede dette etterpå.