Veileder, veiledet og villedet ..

Etter at 1. versjon av påmeldingssystemet til Dosentforeningen har vært i drift et par uker, har det meldt seg inn omlag 60 nye medlemmer. I forbindelse med påmeldingen kan de svare på om de selv kan stille som veiledere og om de selv ønsker kontakt med veiledere via foreningen.

Her er resultatene ved St.Hans-tider 2023:

  • Mange 1.lektorer blant medlemmene ønsker å få kontakt med veiledning for opprykk som dosent. Det er også flere lektorer som ønsker slik bistand for å rykke opp til førstestilling.
  • Blant medlemmene er det også mange som kan bistå. 9 medlemmer kan bistå med veiledning til både 1.lektor- og dosent-opprykket, 3 begrenser seg til det siste og hele 25 er villige til å veilede lektorer som vil søke opprykk til 1.stilling.

Se veilederliste.