Mer om veiledning

Et oppslag i Khrono 23.06.23 forfølger spørsmålet om veiledningsordningene. Her er det noen punkter som spesielt trekkes fram for veiledere:

  • Hvordan man ble veiledet selv.
  • Hva man har lært gjennom å veilede sammen med andre.
  • Å delta i ulike former for veilederopplæring.

Det å ha en profesjonell tilnærming til veiledning handler blant annet om forventningsavklaring i starten og å jevnlig sjekke ut om man er på rett kurs både med de enkelte delene som inngår, helheten og veilederforholdet.