Mangler erfaring med Ph.D.-veiledning

Avisa Khrono har oppslag om en studie som viser manglende erfaring med doktorgradsveiledning for dagens modell med 3 artikler + kappe [HTML]:

  • Berre om lag halvparten av dei som skal rettleia ein stipendiat som skriv artikkelbasert avhandling, har sjølv levert avhandling på denne måten. Rettleiarane er usikre, viser ein ny studie.
  • Studien viser òg at det er stor variasjon i kor mykje tid som er sett av til rettleiing. To av ti har berre mellom null og tjue arbeidstimar sett av til rettleiing per stipendiat per semester. Fire av ti har mellom 20 og 40 timar, og like mange har mellom 40 og 80 timar. Samstundes meiner sju av ti at rettleiing er ein av dei viktigaste faktorane for om ein stipendiat lukkast eller ikkje.

Det er nærliggende å se den manglende utviklingen av den alternative karriereveien i lys av det tilsvarende perspektiv: Det er svake veiledningsordninger for førstelektorer som vil kvalifisere seg til dosent-stilling.