Kvalitetsutvikling

Riksrevisjonen har kritiske merknader om manglende kvalitetsutvikling i studieprogrammene (Khrono 27.06.23)

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan utdanningsinstitusjonene legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene og hvordan statlige virkemidler støtter opp om dette arbeidet.

Konklusjonen er at universitetene og høgskolene ikke har lagt godt nok til rette for at underviserne kan arbeide nok med kvalitetsutvikling i studieprogrammene.

— Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre god utdanningskvalitet og å bedre studiegjennomføringen, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

— Evnen til kontinuerlig kompetanseheving og omstilling vil være avgjørende for å videreutvikle samfunnet og for å bevare velferdsnivået vårt. Derfor må universitet og høgskoler prioritere kvalitetsarbeid, sier riksrevisoren.

Her står det interessante utviklingsoppgaver på vent. Hvordan forandre studieprogrammene til det bedre under dagens vilkår?