Tore på sporet

Dosentforeningens leder, Tore Rokkan, med faglige innspill og personlige betraktninger i fint intervju i Forskerforum 7. august 2023.

Nå er Kunnskaps-departementet i innspurten i å foreslå endringer i ansettelses-forskriftene for universiteter og høyskoler.

Rokkan forteller at foreningen skal koble seg på disse politiske prosessene. Foreningen skal også være et forum for å diskutere, for det er ikke gitt hva de skal mene om disse ulike prosessene, men mandatet er klart:

– Mandatet vårt er alternativløpet vårt, sier Rokkan.