Å ta kunnskapen i bruk ..

Norce ved konsernsjef Håverstad og leder for samfunnskontakt Sandnesmo skriver i Khrono at forholdene må legges til rette for tettere bånd mellom de som forsker og de som tar forskningsresultatene i bruk. Man kan legge til at “brukerne” av ny kunnskap også er undervisere og studenter:

Det er her translasjonsforskningen har kommet inn. Det er i særlig grad forskning på hvorfor forskningsreultater ikke tas i bruk, eller hvilke hindringer som i praksis gjør at det ikke skjer. Det er flere eksempler på at det ikke er mangel på innsikt, men næringsmessige og politiske interesser som hindrer at forskningsresultatene legges til grunn i det praktiske.

En av flere samvirkende strategier er å bygge systemer slik at ny forskningsinnsikt blir del av den løpende undervisningen.

Her er det potensiale for interessanter oppgave for utviklingsprosjekter som kvalifiserer til 1.lektor- og dosent-opprykk.