Alternativt nok?

EIlif Trondsen er norsk-amerikaner med godt kjennskap til spenningen mellom klassisk akademisk utdanning og den voksende interesse for ferdigheter (skills). I USA har dette en sterk forankring i store selskaper som IBM og Microsoft, men også i akademiske sirkler. Det springer ut av et behov for kvalifisering som utdanningssystemet ikke tilfredsstiller.

I en interessant epost-utveksling om den alternative karriereveien i Norge stiller Trondsen noen sentrale spørsmål:

  • Er den alternative veien tilstrekkelig ulik og differensiert fra hovedløpet? Er det tydelig avstand mellom hva tradisjonelle kvalifiserings-veier tilbyr og det som institusjonene og arbeidsmarkedet – eller sektorer der – faktisk har behov for? Finnes det altså et reelt “markedsbehov”?
  • Gjør den alternative veien seg i tilstrekkelig grad nytte av nye (digitale) verktøy og plattformer, og av nye undervisningsmetoder og metodologier? Gir det større kreativitet og spenst i arbeidet?
  • Har man kartlagt og engasjert (mulige) eksterne partnere?
  • Finnes det finansieringskilder som kan understøtte en alternativ tilnærming?

Dette perspektivet går litt på tvers av tradisjonelle oppfatninger av alternativ karrierevei. Den er ofte sett som et personlig anliggende for virksomheten innad i auditorium og klasserom, dog med forgreininger til fagdidaktikk og studieprogrammer. Men organisering av arbeidet går sjelden ut over eget emne på eget institutt.