Profilering

Til både førstelektor- og dosent-opprykk kan det være nyttig å arbeide med egen faglig profil. Her er korte kommentarer om det å utvikle den med tanke på å gi struktur til eget arbeid og substans til et profileringsdokument.