Opprykk til professorstigen?

Skal den som er tilsatt som lektor kunne søke opprykk til førsteamanuensis? I det nye forslaget må man ta første trinn opp dosentstigen. Det kan gjelder opptil 4.000 kolleger.

Det nye forslaget stenger altså for opprykk til 1.amanuensis fra lektor/lærer. Man må i steden søke utlyst stilling med avlagt Ph.D. og pedagogisk kompetanse i bagasjen. Man kan eventuelt også få opprykk til 1.lektor og så søke siderykk til 1.amanuensis.

  • For lektorer som allerede arbeider på sin Ph.D. kan dette virke som en negativ regelendring med tilbakevirkende kraft.
  • Det er noe annet om man tilsettes med (eller utvikler) en intensjon om å gå den veien.

Forskerforbundets Gro Elisabet Lund mener at dette punktet i forslaget bør skrotes [innlegg i Khrono].

Spørsmålet er først og fremst pragmatisk. Hvordan skal kal midlene som er tilgjengelig for nivåheving via lektorstillingene kunne brukes, – utviklingsarbeid, Ph.D.-stipender eller begge deler?

For dem som allerede er tatt opp i Ph.D.-program bør det lages overgangsordninger. Men det vil være uheldig om utviklingsmidler brukes til nye doktorgradsstipendiater framfor utviklingsarbeid.