Når F=U

Kaia Ingerdatter Sørland har avlagt en doktograd ved NTNU. Et oppslag i Khrono 13.04.2024 viser hvordan dette forskningsarbeidet også er slik at vi kan beskrive det som eksperimentelt utviklingsarbeid.

Det gikk ut på å forbedre metodene for å standardisere MR-bilder* på tvers av forskjellige MR-skannere og sykehus og å fjerne støy i bildene. Dette ble utforsket gjennom modifiserte algoritmer og en ny teknikk kalt MR Fingerprinting.

Arbeidet tok til i 2019 med første publikasjon i 2022. Det krevde en betydelig læringskurve for stipendiaten, som var fysiker og manglet erfaring med MR-bilder og tegn på prostatakreft i dem.

Magnetisk resonans

*Magnetisk resonans er et fysisk fenomen som oppstår når atomkjerner i et magnetfelt absorberer og avgir elektromagnetisk stråling. Dette prinsippet er grunnlaget for magnetisk resonanstomografi (MRT), også kjent som MR, som er en bildediagnostisk teknikk brukt i medisinen.

I MR bruker man et sterkt magnetfelt og radiobølger for å få visse atomer i kroppen, spesielt hydrogenatomer, til å avgi et signal som kan måles og omdannes til et bilde. Dette bildet viser den interne strukturen av den skannede kroppsdelen med stor detalj, og kan avdekke informasjon om kroppens bløtvev og organer.


Denne teksten er framkommet ved noe manuell redigering av et automatisk sammendrag av nevnte Khrono-artikkel samt en GPT-forklaring av magnetisk resonans.