Lange opprykkssøknader?

Det er frykten for å få avslag basert på noe som er uklart, og som blir vurdert ut ifra et tradisjonelt syn på FoU-arbeid, som fører til de lange søknadene, skriver Hakel, Nordkvelle og Erisen i et innlegg i Khrono 25.5.23.

Vi .. forstår det som en konsekvens av en utvikling i UH-sektoren som har vært lite koordinert, og der det har blitt et større fokus på dokumentasjon av ulike typer kompetanse uten at eksisterende ordninger har blitt oppdatert tilsvarende.