Slutten på begynnelsen ..

Etter at Dosententforeningen ble etablert har vi satt opp dette nettstedet med enkel struktur og en samleside for Tips & nyheter. Over fire måneder har et tyvetalls innlegg blitt publisert der som særlig handler om veiledning og opprykks-kriterier, men også foreningssaker og IT/KI. Det har vært drøyt ett innlegg i uka.

Etter denne prøveperioden bør denne nyhetssida få en mer etablert form.