KI-test i Posten

Å stille i spiss for forsøks- og utviklings-arbeider av ulike slag kan både bidra til økt relevans og “verkshøyde” i kvalifisering til 1.lektor og dosent.

Her er kort omtale av et slikt arbeid i Posten Bring slik det er rapportert av Digital Norway 06.11.2023. Kanskje flere UH-miljøer er tjent med å la seg inspirere? 

Retningslinjer for et ChatGPT-forsøk i Posten Bring:


  1. Opprett bruker med jobb-epostadresse. Ved at man bruker jobb-eposten til ChatGPT, blir det lettere å skille mellom jobbrelatert og privat bruk av tjenesten. De som ikke allerede betaler for ChatGPT Plus, kan bruke gratisversjonen.
  2. Lagring av samtalehistorikk skal være skrudd av. Denne for mange ukjente innstillingen (som du for øvrig finner inne i Settings > Data Controls > Chat history & training) styrer også din aksept på om dine samtaledata skal kunne brukes til å trene opp selve språkmodellen. Dette er et eksempel på hvordan det kan være vanskelig å treffe balansepunktet mellom sikkerhet og verdiskaping.
  3. Bruk informasjon med fornuft. Det er nemlig ikke gitt at alle ansatte umiddelbart skal forstå hva som faktisk er sensitiv informasjon – verken i person- eller bedriftssammenheng. Å dele persondata er for eksempel en absolutt «no go», forteller han – mens grensen for hva som er forretningssensitivt går ved hva som allerede er åpent tilgjengelig på internett fra før.
  4. Ikke kodeutvikling (i denne omgang): De som har syslet litt med koding, vet at ChatGPT kan levere svært godt også på dette feltet. Det er ingen tvil om at man kommer til å bruke KI til koding fremover, men i første omgang gjelder lavterskel bruk av ChatGPT.
  5. Kildekritikk. Noe av det viktigste var å gi deltagerne grunnleggende forståelse for hva en språkmodell faktisk er. Hva er deres styrker – og svakheter?
  6. Stopp, tenk, klikk. Det er med ChatGPT som med alle andre åpne løsninger på internett: Om man tenker seg om et par ganger før man gjør noe man er usikker på, reduseres sikkerhetsrisikoen betraktelig. Samtidig skal det være stor takhøyde for å få prøvd ut teknologi som oppleves ny og fremmed for mange
  7. Vær åpen. Med en grunnleggende kunnskap om retningslinjene i bunn, er håpet altså at de ansatte skal kunne utforske mulighetene i ChatGPT uten frykt for noe «ris bak speilet». Det gis klar beskjed om at ingen kommer og «tar deg» om man gjør noe feil. Slik skapes vi en åpen kultur, der folk kan komme med spørsmål eller bekymringer. Forhåpentlig betyr det også dialog med folk som måtte være i brudd med retningslinjene.