Nye vinder

Forskerforum har 10.11.23 et oppslag om pågående reformer i høyere utdanning i Danmark. Forskningspolitisk talsperson for Socialdemokratiet i Danmark, Rasmus Stoklund sier

Vi må øke respekten for ulike typer faglighet. Det handler .. om at utdanningen studentene får, skal ha større relevans for arbeidsmarkedet. 

Reformen, skriver Forskerforum, går i korte trekk ut på at antallet studenter på universitetene skal reduseres. En rekke masterutdanninger skal gjennomføres på ett år eller i kombinasjon med jobb.

Samtidig murrer det i forholdet mellom fagskolene i Norge, som har fått vind i seilene, og de tradisjonelle utdanningene på høyskolene som nå er blitt universitet. Samme dag har Khrono et intervju der lederen i UNIO, Ragnhild Lied, markerer at

Fagskolene er på frammarsj og har nå appetitt på nye grupper. Det er flere som tar til orde for at fagskoleutdanning skal bli en snarvei til en bachelorgrad og til å utdanne seg til sykepleiere og andre profesjonsgrupper på bachelornivå. Det er et faresignal at noen vil svekke høgere utdanning på denne måten.

Samme tendens finnes i ei rekke land.

Fleksibilitet

HK-dir har gitt ut en ny rapport om fleksible utdanninger. En sammenfatning er gitt ut som eget notat. Der skriver forfatterne Haugen, Holme, Mundal og Rabben innledningsvis:

I årene framover vil det norske samfunnet møte store utfordringer med økt behov for kompetanse og arbeidskraft, ikke minst innen helse- og sosialfag og for lærere og ingeniører. Fleksibel utdanning har blitt foreslått som et svar på noen av disse utfordringene, men statistikken på dette området har lenge vært mangelfull.

Vår nyproduserte statistikk viser at rundt 10 prosent av grunnutdannings-studentene på rammeplanstyrte profesjons-utdanninger går på et fleksibelt studieprogram. Vi ser imidlertid store variasjoner mellom utdanningstyper, institusjoner og landsdeler. Studentene på fleksible utdanninger skiller seg fra andre blant annet når det gjelder alder.

Nå gjelder dette særlig barnehagelærere og vernepleiere der i overkant av 1/3 og 1/4 studerer på denne måten.

Sett under ett rapporter Khrone den 7.11.23 om 10% på fleksible studier med ulike kombinasjoner av deltid, online og samlingsbasert.


Disse tendensene finnes i ei rekke land.

Hvordan skal førstelektorene og dosentene seg til dette, – ikke minst til de underliggende sosiale, økonomiske og teknologiske driverne?