Kvalitet & kvalifikasjon

Førsteamanuensis og tidligere rektor Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskulen på Vestlandet kommenterer kvalitetsutvikling i UH-sektoren ved å vise til lokal kjerne med vekt på doktorgradsprogram (NOKUTs konferanse Kvalitet i klemme 08.92.24). Det fungerer samlende og gir spissing. Men han pekte også på andre mekanismer:

Kan man forstå dette som kunnskapsroduksjon? Den grunnleggende kvalitetsmodellen ligger kanskje i kvaliteten i hvert ledd og de binære relasjonene i trekanten mellom

  • faglige ressurser
  • undervisningspersonalet
  • studenter

Det burde være mulig å utvikle kvalitetskriterier – og praksis – for hvert av dem. Dosent-stigen og merittert underviser kan være gode organisasjonsmessige grep for å heve kvaliteten når det gjelder undervisningspersonalets.

Men det må også rettes mot læringsressursene, læringsdesign og studentenes egne bidrag.